">
Πλάνο Ομαδικών

Πλάνο εβδομάδας
Hμερομηνία Ώρα Αίθουσα Ομαδικό Μαθημα Γυμναστής Πληρότητα
Σάββατο 18 Μαϊ
Σάββατο 18/05/2024 09:30-10:30 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER 5 /8
Σάββατο 18/05/2024 11:30-12:30 REFORMER- FOR ALL ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER 6 /8
Σάββατο 18/05/2024 11:30-12:30 FAT BURNING CROSS FIT ΧΡΗΣΤΟΣ 8 /25
Σάββατο 18/05/2024 12:30-13:30 PILATES ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 7 /20
Σάββατο 18/05/2024 18:15-19:15 wod 4 all CROSS FIT 1 /25
Προσθήκη
Kυριακή 19 Μαϊ
Δευτέρα 20 Μαϊ
Δευτέρα 20/05/2024 07:30-08:30 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Δευτέρα 20/05/2024 08:00-09:00 fitness CROSS FIT ΦΩΤΗΣ 0 /25
Προσθήκη
Δευτέρα 20/05/2024 08:30-09:30 REFORMER- FOR ALL ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Δευτέρα 20/05/2024 09:00-10:00 intro / fitness CROSS FIT ΦΩΤΗΣ 0 /25
Προσθήκη
Δευτέρα 20/05/2024 09:30-10:30 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2 /8
Προσθήκη
Δευτέρα 20/05/2024 09:30-10:30 ZUMBA ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΜΑΡΙΑ 0 /20
Προσθήκη
Δευτέρα 20/05/2024 10:00-11:00 hyrox CROSS FIT ΦΩΤΗΣ 0 /25
Προσθήκη
Δευτέρα 20/05/2024 10:30-11:30 PILATES ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΜΑΡΙΑ 0 /20
Προσθήκη
Δευτέρα 20/05/2024 10:30-11:30 REFORMER- FOR ALL ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 5 /8
Προσθήκη
Δευτέρα 20/05/2024 11:00-12:00 intro / fitness CROSS FIT ΧΡΗΣΤΟΣ 0 /25
Προσθήκη
Δευτέρα 20/05/2024 11:30-12:30 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Δευτέρα 20/05/2024 16:00-17:00 fitness CROSS FIT ΧΡΗΣΤΟΣ 0 /25
Προσθήκη
Δευτέρα 20/05/2024 17:00-18:00 PERFECT BODY ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE 1 /20
Προσθήκη
Δευτέρα 20/05/2024 17:00-18:00 REFORMER- FOR ALL ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Δευτέρα 20/05/2024 17:15-18:15 intro / fitness CROSS FIT ΤΕΤΗ 0 /25
Προσθήκη
Δευτέρα 20/05/2024 18:00-19:00 MOBILITY ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΜΑΡΙΑ 0 /20
Προσθήκη
Δευτέρα 20/05/2024 18:00-19:00 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Δευτέρα 20/05/2024 18:15-19:15 kettlebell/fitness CROSS FIT ΦΩΤΗΣ/ΤΕΤΗ 0 /25
Προσθήκη
Δευτέρα 20/05/2024 19:00-20:00 Bands & More ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΜΑΡΙΑ 0 /20
Προσθήκη
Δευτέρα 20/05/2024 19:00-20:00 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 7 /8
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
Δευτέρα 20/05/2024 19:15-20:15 strength/fitness CROSS FIT ΦΩΤΗΣ/ΤΕΤΗ 0 /25
Προσθήκη
Δευτέρα 20/05/2024 20:00-21:00 Cross Training ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΜΑΡΙΑ 0 /20
Προσθήκη
Δευτέρα 20/05/2024 20:00-21:00 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Δευτέρα 20/05/2024 20:15-21:15 hyrox CROSS FIT ΦΩΤΗΣ/ΤΕΤΗ 1 /25
Προσθήκη
Δευτέρα 20/05/2024 21:00-22:00 PILATES ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΜΑΡΚΟΣ 1 /20
Προσθήκη
Δευτέρα 20/05/2024 21:00-22:00 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 4 /8
Προσθήκη
Δευτέρα 20/05/2024 21:15-22:15 advanced CROSS FIT ΦΩΤΗΣ 0 /25
Προσθήκη
Tρίτη 21 Μαϊ
Tρίτη 21/05/2024 07:30-08:30 REFORMER- FOR ALL ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 21/05/2024 08:00-09:00 strength CROSS FIT ΦΩΤΗΣ 0 /25
Προσθήκη
Tρίτη 21/05/2024 08:30-09:30 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 21/05/2024 09:00-10:00 intro / fitness CROSS FIT ΦΩΤΗΣ 0 /25
Προσθήκη
Tρίτη 21/05/2024 09:30-10:30 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2 /8
Προσθήκη
Tρίτη 21/05/2024 09:30-10:30 PILATES ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΜΑΡΙΑ 0 /20
Προσθήκη
Tρίτη 21/05/2024 10:00-11:00 intro / fitness CROSS FIT ΦΩΤΗΣ 0 /25
Προσθήκη
Tρίτη 21/05/2024 10:30-11:30 REFORMER- FOR ALL ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 21/05/2024 10:30-11:30 Bands & More ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΜΑΡΙΑ 0 /20
Προσθήκη
Tρίτη 21/05/2024 11:00-12:00 intro / fitness CROSS FIT ΧΡΗΣΤΟΣ 0 /25
Προσθήκη
Tρίτη 21/05/2024 11:30-12:30 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Tρίτη 21/05/2024 12:30-13:30 REFORMER- FOR ALL ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2 /8
Προσθήκη
Tρίτη 21/05/2024 16:00-17:00 fitness CROSS FIT ΙΩΑΝΝΑ 0 /25
Προσθήκη
Tρίτη 21/05/2024 17:00-18:00 TOWER FOR ALL ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΧΡΙΣΤΙΝΑ 8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 21/05/2024 17:15-18:15 slim your body/fitness CROSS FIT ΙΩΑΝΝΑ/ΤΕΤΗ 0 /25
Προσθήκη
Tρίτη 21/05/2024 18:00-19:00 Power Bar ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 /20
Προσθήκη
Tρίτη 21/05/2024 18:00-19:00 TOWER-BEGINNERS ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΧΡΙΣΤΙΝΑ 8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 21/05/2024 18:15-19:15 intro / fitness CROSS FIT ΦΩΤΗΣ/ΤΕΤΗ 0 /25
Προσθήκη
Tρίτη 21/05/2024 19:00-20:00 TRAIN BOXING ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 /20
Προσθήκη
Tρίτη 21/05/2024 19:00-20:00 TOWER FOR ALL ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΧΡΙΣΤΙΝΑ 8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 21/05/2024 19:15-20:15 gymnastics/fitness CROSS FIT ΦΩΤΗΣ/ΤΕΤΗ 1 /25
Προσθήκη
Tρίτη 21/05/2024 20:00-21:00 FUNCTIONAL PUMP ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΜΑΡΚΟΣ 0 /20
Προσθήκη
Tρίτη 21/05/2024 20:00-21:00 TOWER-BEGINNERS ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΧΡΙΣΤΙΝΑ 8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 21/05/2024 20:15-21:15 strength/fitness CROSS FIT ΦΩΤΗΣ/ΤΕΤΗ 0 /25
Προσθήκη
Tρίτη 21/05/2024 21:00-22:00 YOGA ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΜΑΡΚΟΣ 1 /20
Προσθήκη
Tρίτη 21/05/2024 21:00-22:00 TOWER-ADVANCED ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΧΡΙΣΤΙΝΑ 6 /8
Προσθήκη
Tρίτη 21/05/2024 21:15-22:15 advanced CROSS FIT ΠΑΥΛΟΣ 0 /25
Προσθήκη
Tετάρτη 22 Μαϊ
Tετάρτη 22/05/2024 08:00-09:00 fitness CROSS FIT ΦΩΤΗΣ 0 /25
Προσθήκη
Tετάρτη 22/05/2024 08:30-09:30 TOWER-ADVANCED ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΧΡΙΣΤΙΝΑ 8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Tετάρτη 22/05/2024 09:00-10:00 strength CROSS FIT ΦΩΤΗΣ 0 /25
Προσθήκη
Tετάρτη 22/05/2024 09:30-10:30 CLINICAL PILATES ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0 /20
Προσθήκη
Tετάρτη 22/05/2024 10:00-11:00 intro / fitness CROSS FIT ΦΩΤΗΣ 0 /25
Προσθήκη
Tετάρτη 22/05/2024 11:00-12:00 REFORMER- FOR ALL ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 4 /8
Προσθήκη
Tετάρτη 22/05/2024 11:00-12:00 intro / fitness CROSS FIT ΧΡΗΣΤΟΣ 0 /25
Προσθήκη
Tετάρτη 22/05/2024 12:00-13:00 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1 /8
Προσθήκη
Tετάρτη 22/05/2024 16:00-17:00 fitness CROSS FIT ΧΡΗΣΤΟΣ 0 /25
Προσθήκη
Tετάρτη 22/05/2024 17:00-18:00 REFORMER- FOR ALL ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Tετάρτη 22/05/2024 17:15-18:15 weightlifting * / fitness CROSS FIT ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ/ΤΕΤΗ 0 /25
Προσθήκη
Tετάρτη 22/05/2024 18:00-19:00 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Tετάρτη 22/05/2024 18:00-19:00 PILATES ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΜΑΡΙΑ 0 /20
Προσθήκη
Tετάρτη 22/05/2024 18:15-19:15 intro / fitness CROSS FIT ΦΩΤΗΣ/ΤΕΤΗ 0 /25
Προσθήκη
Tετάρτη 22/05/2024 19:00-20:00 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Tετάρτη 22/05/2024 19:00-20:00 ZUMBA ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΜΑΡΙΑ 0 /20
Προσθήκη
Tετάρτη 22/05/2024 19:15-20:15 strength/fitness CROSS FIT ΦΩΤΗΣ/ΤΕΤΗ 0 /25
Προσθήκη
Tετάρτη 22/05/2024 20:00-21:00 TABATA INTERVALS ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΜΑΡΙΑ 0 /20
Προσθήκη
Tετάρτη 22/05/2024 20:00-21:00 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Tετάρτη 22/05/2024 20:15-21:15 intro / fitness CROSS FIT ΦΩΤΗΣ/ΤΕΤΗ 1 /25
Προσθήκη
Tετάρτη 22/05/2024 21:00-22:00 Παραδοσιακοί Χοροί ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΜΑΡΙΑ 0 /20
Προσθήκη
Tετάρτη 22/05/2024 21:00-22:00 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 4 /8
Προσθήκη
Tετάρτη 22/05/2024 21:15-22:15 advanced CROSS FIT ΠΑΥΛΟΣ 0 /25
Προσθήκη
Πέμπτη 23 Μαϊ
Πέμπτη 23/05/2024 07:30-08:30 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Πέμπτη 23/05/2024 08:00-09:00 fitness CROSS FIT ΦΩΤΗΣ 0 /25
Προσθήκη
Πέμπτη 23/05/2024 08:30-09:30 REFORMER- FOR ALL ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Πέμπτη 23/05/2024 09:00-10:00 hyrox CROSS FIT ΦΩΤΗΣ 1 /25
Προσθήκη
Πέμπτη 23/05/2024 09:30-10:30 BODY INTERVALS ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΜΑΡΚΟΣ 0 /20
Προσθήκη
Πέμπτη 23/05/2024 09:30-10:30 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2 /8
Προσθήκη
Πέμπτη 23/05/2024 10:00-11:00 intro / fitness CROSS FIT ΦΩΤΗΣ 0 /25
Προσθήκη
Πέμπτη 23/05/2024 10:30-11:30 REFORMER- FOR ALL ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 3 /8
Προσθήκη
Πέμπτη 23/05/2024 10:30-11:30 PILATES ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΜΑΡΚΟΣ 0 /20
Προσθήκη
Πέμπτη 23/05/2024 11:00-12:00 intro / fitness CROSS FIT ΧΡΗΣΤΟΣ 0 /25
Προσθήκη
Πέμπτη 23/05/2024 11:30-12:30 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 0 /8
Προσθήκη
Πέμπτη 23/05/2024 12:30-13:30 REFORMER- FOR ALL ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1 /8
Προσθήκη
Πέμπτη 23/05/2024 16:00-17:00 fitness CROSS FIT ΙΩΑΝΝΑ 0 /25
Προσθήκη
Πέμπτη 23/05/2024 17:00-18:00 PILATES ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΜΑΡΙΑ 0 /20
Προσθήκη
Πέμπτη 23/05/2024 17:00-18:00 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΧΡΙΣΤΙΝΑ 8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Πέμπτη 23/05/2024 17:15-18:15 strength CROSS FIT ΙΩΑΝΝΑ 0 /25
Προσθήκη
Πέμπτη 23/05/2024 18:00-19:00 STRETCHING ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΜΑΡΙΑ 0 /20
Προσθήκη
Πέμπτη 23/05/2024 18:00-19:00 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΧΡΙΣΤΙΝΑ 8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Πέμπτη 23/05/2024 18:15-19:15 slim your body/fitness CROSS FIT ΦΩΤΗΣ/ΙΩΑΝΝΑ 0 /25
Προσθήκη
Πέμπτη 23/05/2024 19:00-20:00 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΧΡΙΣΤΙΝΑ 8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Πέμπτη 23/05/2024 19:00-20:00 TRAIN BOXING ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 /20
Προσθήκη
Πέμπτη 23/05/2024 19:15-20:15 kettlebell CROSS FIT ΦΩΤΗΣ 0 /25
Προσθήκη
Πέμπτη 23/05/2024 20:00-21:00 TOTAL BODY ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΤΟΛΗΣ 0 /20
Προσθήκη
Πέμπτη 23/05/2024 20:00-21:00 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΧΡΙΣΤΙΝΑ 8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Πέμπτη 23/05/2024 20:15-21:15 intro / fitness CROSS FIT ΦΩΤΗΣ 0 /25
Προσθήκη
Πέμπτη 23/05/2024 21:00-22:00 ZUMBA ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΤΟΛΗΣ 1 /20
Προσθήκη
Πέμπτη 23/05/2024 21:00-22:00 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΧΡΙΣΤΙΝΑ 3 /8
Προσθήκη
Πέμπτη 23/05/2024 21:15-22:15 advanced CROSS FIT ΦΩΤΗΣ 0 /25
Προσθήκη
Παρασκευή 24 Μαϊ
Παρασκευή 24/05/2024 07:30-08:30 REFORMER- FOR ALL ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 6 /8
Προσθήκη
Παρασκευή 24/05/2024 08:00-09:00 fitness CROSS FIT ΦΩΤΗΣ 0 /25
Προσθήκη
Παρασκευή 24/05/2024 08:30-09:30 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Παρασκευή 24/05/2024 09:00-10:00 intro / fitness CROSS FIT ΦΩΤΗΣ 0 /25
Προσθήκη
Παρασκευή 24/05/2024 09:30-10:30 PILATES ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΜΑΡΚΟΣ 0 /24
Προσθήκη
Παρασκευή 24/05/2024 09:30-10:30 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 7 /8
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
Παρασκευή 24/05/2024 10:00-11:00 intro / fitness CROSS FIT ΦΩΤΗΣ 0 /25
Προσθήκη
Παρασκευή 24/05/2024 10:30-11:30 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2 /8
Προσθήκη
Παρασκευή 24/05/2024 10:30-11:30 TOTAL BODY ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΜΑΡΙΑ 0 /20
Προσθήκη
Παρασκευή 24/05/2024 11:00-12:00 strength CROSS FIT ΧΡΗΣΤΟΣ 0 /25
Προσθήκη
Παρασκευή 24/05/2024 11:30-12:30 REFORMER- FOR ALL ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2 /8
Προσθήκη
Παρασκευή 24/05/2024 16:00-17:00 fitness CROSS FIT ΦΩΤΗΣ 0 /25
Προσθήκη
Παρασκευή 24/05/2024 17:00-18:00 REFORMER- FOR ALL ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Παρασκευή 24/05/2024 17:15-18:15 intro / fitness CROSS FIT ΦΩΤΗΣ/ΤΕΤΗ 0 /25
Προσθήκη
Παρασκευή 24/05/2024 18:00-19:00 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Παρασκευή 24/05/2024 18:00-19:00 ZUMBA ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΜΑΡΙΑ 0 /20
Προσθήκη
Παρασκευή 24/05/2024 18:15-19:15 strength CROSS FIT ΦΩΤΗΣ/ΤΕΤΗ 0 /25
Προσθήκη
Παρασκευή 24/05/2024 19:00-20:00 PILATES ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΜΑΡΙΑ 0 /20
Προσθήκη
Παρασκευή 24/05/2024 19:00-20:00 BEGINNERS-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 8 /8
Μη διαθέσιμες θέσεις
Παρασκευή 24/05/2024 19:15-20:15 intro / fitness CROSS FIT ΦΩΤΗΣ/ΤΕΤΗ 1 /25
Προσθήκη
Παρασκευή 24/05/2024 20:00-21:00 BRAZILIAN BUTT ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EXCLUSIVE ΜΑΡΙΑ 0 /20
Προσθήκη
Παρασκευή 24/05/2024 20:00-21:00 ADVANCED-REFORMER ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΙΛΑΤΕΣ REFORMER ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 7 /8
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
Παρασκευή 24/05/2024 20:15-21:15 advanced CROSS FIT ΤΕΤΗ 0 /25
Προσθήκη